VÝROČNÍ ZPRÁVY STARŠOVSTVA

Z jednání staršovstva:

Dne 18. 03. zvoleno volebním shromážděním nové staršovstvo ve složení: 

Pavla Andrlová, Michaela Grimm, Pavel Kulich, Pavel Voldán, Zbyněk Wolf, Milena Wolfová, Eva Wypior 

Na ustavující schůzi 03. 04. byl kurátorem a předsedou staršovstva zvolen bratr Pavel Voldán, náměstkem kurátora bratr Pavel Kulich, zapisovatelkou sestra Eva Wypior, pokladní sestra Pavla Andrlová, účetní sboru sestra Daniela Voldánová.