Bohoslužby:

  • Neděle 23. února 9,00 hodin rodinná bohoslužba s vysluhováním sv. Večeře Páně
  • Neděle 1. března 9,00 hodin bohoslužba
  • Neděle 8. března 9,00 hodin bohoslužba
  • Neděle 15. března 9,00 hodin bohoslužba
  • Neděle 22. března 9,00 hodin rodinná bohoslužba s vysluhováním sv. Večeře Páně
  • Neděle 29. března 9,30 hodin bohoslužba ve Kdyni

Pravidelná shromáždění v týdnu:

Nedělní bohoslužby se konají v 9:00 hodin 

 ( pro děti nedělní škola)

Každou čtvrtou neděli v měsíci bohoslužba s Večeří Páně

Biblická hodina středa od 17,00 hodin

Náboženství pro děti pátek  13,30 hodin

Biblická hodina střední generace  druhé úterý v měsíci 20,00 hodin

Na sborový účet můžete zaslat salár, dar na Jeronymovu jednotu, či dar sboru. Číslo účtu je 6744872001/5500 a je veden u Reiffeisen Bank Domažlice. (Na vyžádání zašleme potvrzení o daru)

Farní sbor ČCE 

Tyršova 690,Domažlice 344 01

farář: Daniel Freitinger

kurátor: Pavel Voldán

č.. účtu: 6744872001 /5500
domazlice@evangnet.cz