Bohoslužby:

  • Neděle 27.5. v 9 hodin Bohoslužby, bratr farář Petr Grendel


Kalendář akcí :

Pravidelná shromáždění v týdnu:

Nedělní bohoslužby se konají v 9:00 hodin 

 ( pro děti nedělní škola)

Každou čtvrtou neděli v měsíci rodinná bohoslužba s Večeří Páně

Pravidelně probíhající akce:

  • Středa 17,00 hod. Biblická hodina
  • Pátek 13,00 hod. Náboženství malých dětí
  • Pátek 13,50 hod. konfirmační příprava

Veškeré uvedené akce se konají ve sborovém domě v Tyršově ulici.

K osobnímu rozhovoru s farářem sboru stačí zazvonit na "byt faráře" nebo domluvit termín na telefonních číslech: 379 427 900, 737 925 710

Na sborový účet můžete zaslat salár, dar na Jeronymovu jednotu, či dar sboru. Číslo účtu je 6744872001/5500 a je veden u Reiffeisen Bank Domažlice. (Na vyžádání zašleme potvrzení o daru)

Farní sbor ČCE 

Tyršova 690,Domažlice 344 01

farář: Petr Grendel
kurátor: Pavel Voldán
č.. účtu: 6744872001 /5500
379 427 900 domazlice@evangnet.cz