Bohoslužby  od  9,00 hodin:

  • Neděle 23.9. společné Bohoslužby ve FS Kdyni, od 9,30 hodin
  • Neděle 30.9. Bohoslužby, ordinovaný presbyter Jan Bušta z Jihlavy
  • Neděle 7.10.  Bohoslužby br. farář Daniel Freitinger
  • Neděle 14.10. Bohoslužby, br. farář prof. Jaroslav Vokoun

Kalendář akcí :

Neděle 16.9. od 10,00 hodin vyprávění o práci mezi lidojedy na Nové Guineji.  br. Reinhard Tietze z WaldmünchenuPravidelná shromáždění v týdnu:

Nedělní bohoslužby se konají v 9:00 hodin 

 ( pro děti nedělní škola)

Každou čtvrtou neděli v měsíci rodinná bohoslužba s Večeří Páně

Pravidelně probíhající akce:


  • Veškeré uvedené akce se konají ve sborovém domě v Tyršově ulici.

Na sborový účet můžete zaslat salár, dar na Jeronymovu jednotu, či dar sboru. Číslo účtu je 6744872001/5500 a je veden u Reiffeisen Bank Domažlice. (Na vyžádání zašleme potvrzení o daru)

Farní sbor ČCE 

Tyršova 690,Domažlice 344 01

farář: Jaroslav Vokoun

kurátor: Pavel Voldán

č.. účtu: 6744872001 /5500
domazlice@evangnet.cz