Pozvánky na akce ve sboru

Evangelíci zvou na výstavu Reformace v českých zemích 

Česko-německá výstava přibližuje dějiny reformace v křesťanské církvi, jejímž cílem byly nápravy poměrů a návrat ke křesťanství nezatíženému zavádějící tradicí. Na deseti velkých panelech věnuje se tématům od Jana Husa přes evangelické proudy v Čechách, Martina Luthera až po protestantismus v dnešní době.

Projekt putovní výstavy podporují Českobratrská církev evangelická, Nadační fond Věry Třebické Řivnáčové, Die Beauftrage der Bundesregierung für Kultur und Medien, Deutsches Kulturforum östliches Europa a Evangelische Kirche im Rheinland.

Výstava je přístupná denně od středy 22. listopadu do středy 29. listopadu v evangelickém Sborovém domě Jana Roha, Tyršově ulici č. 690. Všechny srdečně zveme.